Definisi 'awal'

Indonesian to Indonesian
noun
1 1 mula-mula (sekali); mula: dr -- hingga akhir; 2 permulaan; yg mula-mula: -- tahun ini; pd -- abad kesepuluh; 3 jauh sebelum waktu yg ditentukan: -- amat engkau datang;
-- larva tahapan sebelum berbentuk larva, biasanya merupakan tahapan dl embrio;
ber·a·wal v ada awalnya; bermula: perkelahian itu ~ dr suatu insiden kecil;
meng·a·wali v memulai; mendahului: nyanyian bersama ~ api unggun itu;
awal·an n 1 Ling imbuhan yg dirangkaikan di depan kata; prefiks; 2 Olr ancang-ancang;
ber·a·wal·an v memakai (mempunyai) awalan: kata yg ~
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore awal in SinonimKata.com >