Definisi 'budak'

Indonesian to Indonesian
noun
1 1 anak; kanak-kanak: -- bermain layang-layang; 2 hamba; jongos; orang gajian: aku bukan -- mu;
bukan -- makan pisang, pb
bukan orang yg dapat dipermainkan (ditipu); membekali -- lari, pb dua kali merugi;
-- belian orang yg dibeli dan dijadikan budak; -- dalam budak istana;
ber·bu·dak-bu·dak v bertingkah laku spt kanak-kanak; kekanak-kanakan;
mem·bu·dak v menjadi budak (abdi): saya tidak akan - kpd siapa pun;
mem·bu·dak·kan v menjadikan budak (hamba); memperlakukan sbg budak (hamba): ia - bawahannya;
per·bu·dak·an n 1 perihal budak (hamba); segala hal mengenai budak belian: perjuangan membebaskan diri dr -; 2 Antr sistem segolongan manusia yg dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yg lain;
mem·per·bu·dak v membudakkan;
pem·bu·dak·an n proses, cara, perbuatan membudak atau membudakkan;
ke·bu·dak-bu·dak·an a berbudak-budak
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore budak in SinonimKata.com >