Definisi 'haram'

Indonesian to Indonesian
adjective
1 1 terlarang (oleh agama Islam); tidak halal: -- hukumnya apabila makan bangkai; 2 suci; terpelihara; terlindung: tanah -- di Mekah itu adalah semulia-mulia tempat di atas bumi; 3 sama sekali tidak; sungguh-sungguh tidak: selangkah -- aku surut; 4 terlarang oleh undang-undang; tidak sah;
-- jadah anak yg lahir di luar perkawinan yg sah; anak yg tidak sah; anak zadah; -- zadah haram jadah;
meng·ha·ram·kan v 1 menyatakan atau menganggap haram; melarang: Islam ~ perkawinan antara saudara kandung; 2 mencegah; menolak: rakyat ~ pemerintahan diktator; 3 berteguh hati untuk tidak melakukannya;
peng·ha·ram·an n proses, cara, perbuatan mengharamkan
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore haram in SinonimKata.com >