Definisi 'mazhab'

Indonesian to Indonesian
noun
1 1 Isl haluan atau aliran mengenai hukum fikih yg menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafii): umat Islam di Indonesia banyak yg menganut -- Syafii; 2 golongan pemikir yg sepaham dl teori, ajaran, atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian, dsb dan yg berusaha untuk memajukan hal itu: -- ekonomi; -- seni lukis;
ber·maz·hab v mempunyai mazhab; mengikuti mazhab
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore mazhab in SinonimKata.com >