Definisi 'memaklumkan'

Indonesian to Indonesian
verb
1. membuat maklum; menjadikan maklum;
source: kbbi3

Related Word(s)
maklum, memaklumi, memaklumkan, mempermaklumkan, pemakluman,

Visual ArtiKata