Definisi 'drynaria rigidula'

English to English
noun
1 giant epiphytic or lithophytic fern; Asia to Polynesia and Australia Terjemahkan
source: wordnet30

More Word(s)
fern, drynaria, genus drynaria,

Visual Synonyms