Definisi 'acu'

Indonesian to Indonesian
verb
1 , meng·a·cu v menuang (kue, peluru, dsb); mencetak; membentuk;
acu·an n cetakan (kue, peluru, dsb);
~ cetak Graf bingkai atau pelat berisi teks dan/atau gambar yg akan dicetakkan pd bahan cetak; ~ sepatu alat untuk mengukur bentuk sepatu
source: kbbi3
2 , meng·a·cu v 1 mengangkat atau mengacungkan (tinju, senjata, dsb) untuk mengancam atau menakut-nakuti: ia membentak sambil ~ hendak menikam; 2 mengarahkan (senapan dsb); menodongkan; membidikkan: mereka telah ~ meriam itu; 3 memikir-mikirkan cara menyampaikan maksud (cita-cita dsb); berniat (akan): telah lama kami ~ hendak mencarikan dia kawan hidup; 4 menunjuk (kpd); merujuk: untuk memperkuat kebenaran beberapa pokok dl artikelnya itu, ia ~ kpd beberapa buku karangan orang lain;
meng·a·cu-a·cu v memikir-mikirkan cara menyampaikan maksud (cita-cita dsb); mengacu;
meng·a·cu·kan v 1 mengangkat atau mengacungkan (tinju, tangan, dsb): ia berteriak-teriak sambil ~ tinjunya; 2 mengancam dng senjata yg diulurkan ke depan; menodongkan: serdadu itu ~ bayonetnya; 3 menganjurkan: sejak tahun empat puluhan ia ~ perang asabat thd negeri-negeri itu; 4 mencari keterangan (petunjuk dsb) kpd: ia ~ sekalian pertanyaan pd Pasal 4 Anggaran Dasar;
acu·an n 1 rujukan; referensi; 2 pola dasar penafsiran yg ditetapkan terlebih dahulu;
peng·a·cu·an n proses, cara, perbuatan mengacu
source: kbbi3
More Word(s)
acuan, tuangan, cermin, ideal, model, cetakan, mengacu, mengacu-acu, mengacukan, membidikkan, mengarahkan, menganjurkan, menyandarkan, menumpukan, pengacuan, mencetak, merujuk, membidik, membega, mencanai,
Related Word(s)
acuan, mengacu, mengacu-acu, mengacukan, pengacuan, acu,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore acu in SinonimKata.com >