Definisi 'nyata'

Indonesian to Indonesian
adjective
1 1 terang (kelihatan, kedengaran, dsb); jelas sekali; kentara: huruf dl buku itu tidak -- sehingga sukar dibaca; 2 benar-benar ada; ada buktinya; berwujud: tunjukkan kasih sayangmu dng tindakan --; 3 terbukti: makin lama makin -- kecurangannya;
me·nya·ta·kan v 1 menerangkan; menjadikan nyata; menjelaskan: ucapannya belum ~ siapa di antara mereka yg bersalah; 2 menunjukkan; memperlihatkan; menandakan: daftar itu ~ betapa banyaknya korban yg jatuh; 3 mengatakan; mengemukakan (pikiran, isi hati); melahirkan (isi hati, perasaan, dsb); mempermaklumkan (perang): anak cucunya ~ setuju; ia ~ terima kasihnya kpd pengurus;
ter·nya·ta v sudah nyata; ada buktinya; terbukti: ~ ia memiliki kemampuan memimpin;
ter·nya·ta·kan v dapat (mampu) dikemukakan (dikatakan): begitu sulitnya persoalan itu sehingga tidak ~ lagi;
per·nya·ta·an n 1 hal menyatakan; tindakan menyatakan: Presiden mengirimkan ~ belasungkawa kpd keluarga korban gempa bumi di daerah itu; 2 permakluman; pemberitahuan: ~ pemutusan hubungan diplomatik antarkedua negara itu dikeluarkan tiga hari setelah peringatan terakhir tidak diindahkan;
ke·nya·ta·an n 1 hal yg nyata; yg benar-benar ada: kebenaran itu disebabkan oleh ~; 2 terbukti; bukti(nya): ~ nya tidak pernah ada tindakan kekerasan di desa itu
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore nyata in SinonimKata.com >