Definisi 'patut'

Indonesian to Indonesian
adjective
1 1 baik; layak; pantas; senonoh: perbuatan baik itu -- dipuji; tidak -- seorang anak melawan orang tua; diperlakukan dng --; 2 sesuai benar (dng); sepadan (dng); seimbang (dng): rumahnya kurang -- dng jabatannya yg tinggi itu; 3 masuk akal; wajar: pd hemat saya tuntutan mereka itu tidak boleh dikatakan tidak --; 4 sudah seharusnya (sepantasnya, selayaknya): orang yg berjasa kpd negara -- diberi penghargaan; penjahat itu -- dihukum seumur hidup; 5 tentu saja; sebenarnya: -- ia tidak sanggup membayar utang krn uangnya sudah habis;
ber·pa·tut·an v tidak lebih dan tidak kurang; sepadan benar (dng); selaras; sesuai: gajinya yg besar ~ dng kepandaiannya;
me·ma·tut v 1 mengatur supaya baik; memperbaiki: ia ~ kata yg kurang tepat pemakaiannya; 2 berdandan dsb supaya elok rupanya; bersolek: lama ia ~ dirinya di depan kaca;
me·ma·tut-ma·tut v 1 memandangi untuk mengetahui baik buruknya dsb: ~ bakal menantunya; 2 mempertimbangkan; mengira-ngirakan (harganya dsb);
me·ma·tut·kan v 1 mengatur supaya baik (patut, pantas, layak); 2 menghiasi; 3 mempercantik diri dng berhias dsb; 4 menyesuaikan; menyepadankan; menyelaraskan: seorang istri harus dapat ~ pengeluaran dng gaji suaminya;
ke·pa·tut·an n 1 (per)timbangan; pendapat; 2 kepantasan; kelayakan; 3 kesesuaian; kecocokan: segala yg kita lakukan hendaknya sesuai dng batas-batas ~ yg berlaku dl masyarakat;
se·pa·tut·nya adv 1 selayaknya; seyogianya; 2 dng sepantasnya; dng baik-baik: mereka menerima kedatangan kami dng ~; 3 sebenarnya; tentu saja; sudah selayaknya: ~ ia akan menghukum orang yg bersalah
source: kbbi3
More Word(s)
berpatutan, sesuai, selaras, kepatutan, kecocokan, etiket, kesusilaan, kesopanan, kelaikan, mematut, berdandan, membetulkan, berias, berhias, memperbaiki, mematut-matut, mengira-ngira, merenungkan, memikirkan, mempertimbangkan, menaksir, mematutkan, mengimbangkan, merias, mengadunkan, mendandani, memaes, sepatutnya, seyogianya, sepertinya, sepantasnya, selayaknya, lumayan, rapi, sopan, apik, merdesa,
Related Word(s)
berpatutan, kepatutan, mematut, mematut-matut, mematutkan, sepatutnya, patut,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore patut in SinonimKata.com >