Definisi 'ramai'

Indonesian to Indonesian
adjective
1 a 1 riuh rendah (tt suara, bunyi): -- benar suara tembakan itu; 2 riang gembira; meriah: perjamuan itu -- sekali; 3 serba giat; sibuk (tt pasar, perdagangan): belakangan ini pasar itu -- kembali; 4 banyak (penduduk, orang): kampung itu agak --; 5 banyak kendaraan berlalu-lalang: lalu lintas mulai -- menjelang lebaran;
be·ra·mai-ra·mai v (secara) bersama-sama; (dl jumlah banyak): orang datang ~ ke tempat kecelakaan itu sehingga lalu lintas terhenti sejenak; mereka ~ menyingkirkan kayu besar itu dr jalan raya;
me·ra·mai·kan v membuat supaya ramai: mereka datang untuk ~ pesta itu;
te·ra·mai a paling ramai: upacara yg ~ ialah ketika mercon dipasang dan bunga api dilepaskan ke udara;
ke·ra·mai·an n 1 hal ramai; keadaan ramai: ~ penonton di gedung sandiwara itu kadang-kadang mengganggu ketenteraman masyarakat; 2 tontonan (perayaan dsb): untuk memperingati hari kemerdekaan, kita adakan ~ di setiap tempat
source: kbbi3
More Word(s)
beramai-ramai, keramaian, kegembiraan, perayaan, upacara, majlis, keheningan, meramaikan, menggembirakan, menyemarakkan, teramai, huru-hara, gempar, recok, heboh,
Related Word(s)
beramai-ramai, keramaian, meramaikan, teramai, ramai,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore ramai in SinonimKata.com >