Definisi 'tidak'

Indonesian to Indonesian
adv
1 partikel untuk menyatakan pengingkaran, penolakan, penyangkalan, dsb; tiada: tempat kerjanya -- jauh dr rumahnya; apa yg dikatakannya itu -- benar;
-- alang tidak sedikit; banyak; -- apa 1 tidak mengapa; tidak menjadi soal; 2 tidak ada sesuatu; -- apa-apa tidak apa; -- boleh tidak diizinkan; dilarang; -- ke sana tidak ke sini tidak berpihak ke mana-mana; netral; -- dapat tidak boleh; -- dapat tidak harus; -- keruan 1 tidak beraturan; tidak tentu; kalut; kacau: karangan ini -- keruan; 2 tidak menentu: ia berteriak-teriak -- keruan; pikirannya buncah (kacau) -- keruan; 3 bukan kepalang; amat sangat; tidak terkatakan: gadis itu gelisah -- keruan; -- lain dan -- bukan (ialah, hanyalah) 1 tidak lain dr ...; 2 hanya; melainkan ... jua; -- pun meskipun tidak: -- pun ia berobat, meskipun ia tidak berobat; -- segan 1 sudi; mau; suka; 2 tidak malu; 3 berani juga; -- segan-segan tidak malu-malu; tidak takut-takut; tidak dng perasaan ini itu; -- urung tidak ayal lagi; tidak boleh tidak; pasti: baik -- nya, baik atau tidak baik; dapat -- nya, dapat atau tidak; jangan -- , harus; tidak boleh tidak; kenal (tahu, melihat) pun -- , sama sekali tidak kenal (tahu, melihat); seorang (suatu, sesen) pun -- , tiada seorang (suatu, sesen) jua pun; yg -- diadakan, yg tidak ada diadakan (diharapkan);
ti·dak-ti·dak adv (yg) bukan-bukan; (yg) tidak masuk pd akal; (yg) aneh-aneh (gila-gilaan dsb): barang yg ~ juga kaubicarakan di sini;
me·ni·dak·kan v meniadakan; menidakadakan; menganggap tidak ada: ketua koperasi itu menetapkan ketentuan sendiri dng ~ usul para anggota;
mem·per·ti·dak v menidakkan;
mem·per·ti·dak·kan v meniadakan;
se·ti·dak·nya adv 1 sekurang-kurangnya: ~ ia akan menjadi guru musik yg pintar; 2 barang sedikit (mesti ...); 3 bagaimanapun halnya (mesti ...);
se·ti·dak-ti·dak·nya adv setidaknya
source: kbbi3
More Word(s)
mempertidak, mempertidakkan, menidakkan, menyangkal, meniadakan, menafikan, membukankan, menyanggah, setidak-tidaknya, setidaknya, tidak-tidak, bukan-bukan, mustahil, bukan, kagak, tiada, tak, enggak, ya,
Related Word(s)
mempertidak, mempertidakkan, menidakkan, setidak-tidaknya, setidaknya, tidak-tidak, tidak,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore tidak in SinonimKata.com >