Definisi 'backache'

English to English
noun
1 an ache localized in the back Terjemahkan
source: wordnet30
More Word(s)
ache, aching, lumbago, lumbar pain,

Visual Synonyms
More Word(s)
ache, aching, lumbago, lumbar pain,
Berdasar Huruf Depan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z