Definisi 'reshuffling'

English to English
noun
1 shuffling again Terjemahkan
Example:
the gambler demanded a reshuffle
source: wordnet30
More Word(s)
reshuffle, card game, cards, make, shuffle, shuffling,

Visual Synonyms
More Word(s)
reshuffle, card game, cards, make, shuffle, shuffling,
Berdasar Huruf Depan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z