Definisi 'jika'

Indonesian to Indonesian
p
1 kata penghubung untuk menandai syarat (janji); kalau: -- hari tidak hujan, saya akan datang; intan itu -- terbenam di pelimbahan sekalipun intan itu tiada akan hilang cahayanya
source: kbbi3
More Word(s)
seandainya, asalkan, seumpama, sekiranya, jikalau,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore jika in SinonimKata.com >
More Word(s)
seandainya, asalkan, seumpama, sekiranya, jikalau,
Berdasar Huruf Depan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z