Definisi 'kaedah'

Indonesian to Indonesian
?
1 ka·e·dah /ka·dah/ --> kaidah
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore kaedah in SinonimKata.com >