Definisi 'konsorsium'

Indonesian to Indonesian
noun
1 himpunan beberapa pengusaha yg mengadakan usaha bersama; kumpulan pedagang dan industriawan; perkongsian;
source: kbbi3
2 himpunan sarjana sebidang yg mengurus kepentingan bersama: ~ ilmu sastra
source: kbbi3
More Word(s)
sindikat, asosiasi, liga, perkongsian, klub,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore konsorsium in SinonimKata.com >
More Word(s)
sindikat, asosiasi, liga, perkongsian, klub,
Berdasar Huruf Depan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z