Definisi 'lurus'

Indonesian to Indonesian
adjective
1 1 memanjang hanya dl satu arah, tanpa belokan atau lengkungan (tt garis, jalan, dsb); lempeng: kampung A dan kampung B dihubungkan oleh sebuah jalan yg --; batang pohon ini --; 2 tegak benar: berdiri --; garis yg tegak --; 3 ki jujur; polos: jarang benar orang yg -- spt dia; 4 baik (tt budi dsb); tidak sesat: anak itu cantik dan -- budi; ikutilah petunjuk-petunjuk yg --; jalan hidupnya tidak --; 5 tepat benar; betul; 6 kata demi kata (tt terjemahan); 7 kejur; tidak ikal (tt rambut): rambutnya -- dan hitam; 8 sejajar (tt garis): buatlah garis yg -- dng garis A-B;
-- akal jujur; lurus hati; -- tabung sangat lurus hati;
me·lu·rus v menjadi lurus: sungai itu berbelok-belok, tetapi makin dekat ke laut, makin ~;
me·lu·rus·kan v membuat supaya lurus; menjadikan lurus: ~ pelaksanaan hukum; 2 mengunjurkan (kaki): ia duduk sambil ~ kakinya;
ke·lu·rus·an n 1 perihal lurus; 2 ki kejujuran;
ber·se·lu·rus v berlaku (bertindak) dng lurus hati (jujur): krn dia selalu ~ saja, akhirnya selamat juga;
se·lu·rus·an n berhadapan benar; tepat berhadapan; setentang;
se·lu·rus·nya adv sebenarnya, sesungguhnya: saya menyatakan ini dng ~
source: kbbi3
More Word(s)
berselurus, kelurusan, melurus, meluruskan, meralat, mengingatkan, memperbaiki, menyadikkan, melempengkan, selurusan, selurusnya, sadik, mulus, setia, searah, tegak, bengkok,
Related Word(s)
berselurus, kelurusan, melurus, meluruskan, selurusan, selurusnya, lurus,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore lurus in SinonimKata.com >