Definisi 'gymnosperm family'

English to English
noun
1 a family of gymnosperms Terjemahkan
source: wordnet30
More Word(s)
plant family, family gnetaceae, gnetaceae, ephedraceae, family ephedraceae, family welwitschiaceae, class gymnospermae, division gymnospermophyta, gymnospermae, gymnospermophyta,

Visual Synonyms