Definisi 'hematemesis'

English to English
noun
1 vomiting blood Terjemahkan
source: wordnet30
2 A vomiting of blood. Terjemahkan
source: webster1913
More Word(s)
disgorgement, emesis, puking, regurgitation, vomit,

Visual Synonyms
More Word(s)
disgorgement, emesis, puking, regurgitation, vomit,
Berdasar Huruf Depan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z