Definisi 'lama'

English to English
noun
1 a Tibetan or Mongolian priest of Lamaism Terjemahkan
source: wordnet30
2 llamas Terjemahkan
source: wordnet30
3 See Llama. Terjemahkan
source: webster1913
4 In Thibet, Mongolia, etc., a priest or monk of the belief called Lamaism. Terjemahkan
source: webster1913
Indonesian to Indonesian
adjective
5 1 panjang antaranya (tt waktu): sudah -- aku menunggu di sini; 2 panjangnya waktu (antara waktu): berapa jam -- nya; lima bulan -- nya; 3 kuno; sejak dahulu kala; dahulu telah ada: saya senang mempelajari kesusastraan --; 4 tua (tidak baru); usang: diberikannya baju-baju -- nya kpd fakir miskin;
la·ma-la·ma adv 1 lambat laun; akhirnya; 2 makin lama makin ...;
la·ma-ke·la·ma·an adv bertambah lama bertambah ...; selangkah demi selangkah; akhir-akhirnya; semakin lama semakin ...;
ber·la·ma-la·ma a lama (dl melakukan pekerjaan); lamban; tidak lekas-lekas: ia selalu ~ jika mandi berendam di air hangat;
mem·per·la·ma v membuat jadi lebih lama: menunda pencabutan Daerah Operasi Militer berarti ~ tindakan sewenang-wenang pelanggaran hukum dan HAM di Aceh;
mem·per·la·ma·kan v memanjangkan waktu dsb;
ke·la·ma·an a terlampau lama;
se·la·ma n segenap waktu; semasa: ~ aku berada di luar negeri, ia rajin mengirim kabar kepadaku; ~ hayat dikandung badan budi baiknya tidak akan terlupakan;
se·la·ma·nya adv selalu: ibu tiri tidak ~ jahat;
se·la·ma-la·ma·nya adv 1 paling lama: ia dapat dijatuhi hukuman penjara ~ dua tahun; 2 tidak habis-habisnya; sepanjang masa; kekal: semoga aman dan sentosa ~
source: kbbi3
More Word(s)
lama-lama, lama-kelamaan, bertahap, berantara, berlama-lama, melambat-lambatkan, lambat, lamban, lelet, cepat-cepat, memperlamakan, kelamaan, selama, semasih, selagi, semasa, selamanya, senantiasa, selalu, berkelaluan, selama-lamanya, abadi, kekal, memperlama, konservatif, kuno, arkais, baru, mammal genus, non-christian priest, priest, guanaco, lama guanicoe, alpaca, lama pacos, camelidae, family camelidae,
Related Word(s)
berlama-lama, kelamaan, lama-kelamaan, lama-lama, memperlama, memperlamakan, selama, selama-lamanya, selamanya, lama,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore lama in SinonimKata.com >