Definisi 'abad'

Indonesian to Indonesian
noun
1 1 masa seratus tahun: bangunan itu diperkirakan dapat bertahan satu --; 2 jangka waktu yg lamanya seratus tahun: -- ke-20 mulai pd tahun 1901 sampai tahun 2000; 3 zaman (yg lamanya tidak tentu); 4 masa yg kekal, tidak berkesudahan;
-- keemasan masa kegemilangan dan kejayaan yg dialami suatu bangsa atau negara dl sejarahnya; zaman keemasan; -- komputer zaman modern yg orang-orangnya memanfaatkan komputer dl menyimpan dan mengolah data; -- modern masa atau zaman yg ditandai dng kemajuan peradaban manusia (penemuan baru bidang teknologi dsb); -- pertengahan kurun waktu sekitar tahun 500—1500 dl sejarah peradaban atau kebudayaan Eropa Barat;
ber·a·bad-a·bad v beberapa abad lamanya; beratus-ratus tahun
source: kbbi3
More Word(s)
berabad-abad, berkurun-kurun, bertahun-tahun, masa, era, zaman, kala,
Related Word(s)
berabad-abad, abad,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore abad in SinonimKata.com >
More Word(s)
berabad-abad, berkurun-kurun, bertahun-tahun, masa, era, zaman, kala,
Related Word(s)
berabad-abad, abad,
Berdasar Huruf Depan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z