Definisi 'artistik'

Indonesian to Indonesian
adjective
1 1 mempunyai nilai seni; bersifat seni; 2 mempunyai bakat dl kesenian; mempunyai rasa seni;
ke·ar·tis·tik·an n perihal artistik
source: kbbi3

Related Word(s)
keartistikan, artistik,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore artistik in SinonimKata.com >