Definisi 'basah'

Indonesian to Indonesian
adjective
1 1 mengandung air atau barang cair: bajunya -- kena hujan; 2 belum dikeringkan; masih baru: ikan --; 3 cak banyak mendatangkan keuntungan (uang dsb): ia ditempatkan di pos yg --;
sepala-pala mandi biarlah -- , pb
mengerjakan sesuatu janganlah tanggung-tanggung; sudah -- kehujanan, pb mendapat kemalangan ganda; tertangkap -- , pb tertangkap ketika sedang berbuat kejahatan; tertangkap tangan; mandi (berendam) tak -- , pb 1 berbuat sesuatu tanpa mengacuhkan teguran atau peringatan; 2 tidak menaruh perasaan (belas kasihan);
-- kerongkongan ki hidup senang; banyak rezeki; -- kuyup sangat basah; basah sekali; -- lencun basah kuyup;
ber·ba·sah-ba·sah v 1 sengaja membuat diri supaya basah; 2 basah kuyup;
mem·ba·sahi v membuat basah; memberi air supaya basah: hujan tercurah - bumi;
- kerongkongan ki menghilangkan haus; minum;
mem·ba·sah·kan v 1 membuat supaya basah: dia - kain dng mencelupkannya ke dl ember; 2 menyebabkan (menjadikan) basah: tinta yg tumpah itu - bukunya;
ba·sah·an n 1 penutup badan yg dipakai ketika mandi: kain -; 2 yg dipakai sehari-hari: gelang -;
pem·ba·sah·an n proses, cara, perbuatan membasahi;
ke·ba·sah-ba·sah·an a agak basah: tanahnya subur dan -
source: kbbi3
More Word(s)
kebasah-basahan, pembasahan, basahan, membasahkan, membasahi, membasuh, mengelap, menuangi, mengeringkan, berbasah-basah, lecap, bersimbah, lecet, ranai, becek, kering,
Related Word(s)
basahan, berbasah-basah, kebasah-basahan, membasahi, membasahkan, pembasahan, basah,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore basah in SinonimKata.com >