Definisi 'bawa'

Indonesian to Indonesian
verb
1 , mem·ba·wa v 1 memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dr satu tempat ke tempat lain: ia - oleh-oleh untuk adiknya; hari ini ia tidak - uang sepeser pun; 2 mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan: kami menyewa kendaraan untuk - belanjaan kami ke rumah; 3 mengajak pergi; pergi bersama-sama; memimpin: sewaktu pembantunya pulang ke kampung, ia terpaksa - anaknya ke pasar; pemimpin-pemimpin kita berusaha - kita ke kemakmuran; 4 mendatangkan; mengakibatkan; menyebabkan: kopor seberat ini tidak akan - oleh anak itu; 5 menarik atau melibatkan (dl urusan, perkara, dsb): dl urusan itu, kamu jangan sampai - nama keluargamu;
- adat haid; - agama memeluk agama; - alamat memberi alamat; menandakan; - aturan sendiri cak menurut kehendak hati sendiri; - bekas berakibat; ada akibatnya; - berat mengandung (hamil); - berunding mengajak berunding; - bulan haid (mendapat kain kotor); - diri 1 pergi ke ...; 2 menempatkan diri sebagaimana mestinya; menyesuaikan diri; berkelakuan patut; - duduk menyilakan duduk; - gelak memaksa tertawa; menyebabkan tertawa; - halnya pergi untuk mencari penghidupan; - hati 1 mencurahkan isi hatinya (kpd); 2 terpengaruh; menjadikan kecil hati (marah); - iman memeluk agama; - jalan menunjukkan jalan; - kacau menyebabkan kacau (rusuh); menimbulkan kekacauan; - kakinya pergi ke mana saja dng tidak tentu arah dan tujuannya; - ke air menyunati; mengkhitankan; - lagu menyanyikan lagu; - laku menempatkan diri sebagaimana mestinya; berkelakuan patut; - lari melarikan; - mati 1 menyebabkan mati; 2 membawa sampai ke kubur; - maut membawa mati; - mulut datang hanya untuk bercakap-cakap dan makan-makan; - nasib pergi untuk mencari penghidupan; - perut datang untuk meminta makan; - salah salah paham; salah mengerti; - singgah menyilakan singgah (mampir); - tempurung ki mengemis; - untung 1 mendatangkan untung; 2 pergi untuk mencari penghidupan;
mem·ba·wa-ba·wa v melibatkan (ke dl urusan atau perkara); menyangkut-nyangkutkan: perkara ini adalah urusanmu, jangan - orang lain;
mem·ba·wa·kan v 1 membawa sesuatu untuk orang lain: ia - adiknya buah-buahan; 2 menyebabkan; mengakibatkan; mendatangkan: usaha yg - keuntungan; 3 membacakan (puisi); menyampaikan: besok ia akan - puisi ini di atas pentas; 4 menyanyikan: dl perlombaan menyanyi itu, dia - lagu pilihan yg menjadi kesenangannya;
ter·ba·wa v 1 sudah dibawa; 2 tidak sengaja dibawa serta: pakaian-pakaian yg tidak perlu - juga; 3 terlibat (dl perkara, urusan, dsb); tersangkut; terseret; terbawa-bawa: kepala kampung itu pun - juga dl perkara penjualan tanah yg tidak sah itu; 4 dapat dibawa: kopor seberat ini tidak akan - oleh anak itu; 5 disebabkan oleh: hal ini - oleh keadaan masyarakat;
ba·wa·an n 1 barang-barang yg dibawa (diangkat dsb): -nya dr luar negeri dikenakan pajak; 2 harta benda yg dibawa pd ketika kawin: apabila bercerai, - perempuan tetap menjadi hak si perempuan; 3 buah tangan; oleh-oleh: apabila nenek datang, tentu banyak - untuk cucunya; 4 pembawaan; sifat (tabiat dsb) yg dibawa sejak lahir; 5 akibat (dr): kekacauan ini adalah - perang yg baru lalu;
ber·ba·wa·an v berpadanan (dng); selaras (dng): gadis itu menari - dng musik pengiringnya;
pem·ba·wa n 1 orang yg membawakan: dialah - berita ini; 2 alat untuk membawakan;
- acara pengacara; pewara; - suara juru bicara; penyambung lidah;
pem·ba·wa·an n 1 proses, cara, perbuatan membawa atau membawakan; 2 sifat (tabiat dsb) yg dibawa sejak lahir; bakat (kepandaian dsb); kecenderungan (hati): meskipun ada - berdagang, harus ada modal juga; barangkali sudah - hidupnya, sudah nasib hidupnya;
ber·pem·ba·wa·an v mempunyai pembawaan (kecenderungan dsb); berbakat;
se·pem·ba·wa n 1 arah ke mana saja dibawa oleh: tidak semua keputusan yg mereka ambil berdasarkan rasio semata, mereka lebih senang melangkah - intuisi; 2 sebanyak yg dapat dibawa;
- kakinya ki ke mana saja, tidak tentu arah dan tujuannya
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore bawa in SinonimKata.com >