Definisi 'bual'

Indonesian to Indonesian
noun
1 1 luapan (pancaran) air yg keluar (spt air mendidih, air dr mata air): mereka melihat -- mata air panas itu; 2 kepulan asap yg bergolong-golong (spt pd asap rokok yg dikeluarkan dr mulut pengisap rokok);
ber·bu·al v 1 meluap (memancar) ke luar dan biasanya berbuih: timbul seleranya melihat bir - dl gelas; tampak air - di belakang kapal yg sedang berlayar; 2 ki keluar serentak: kenangan lama - ke luar setelah aku berada kembali di desa tempat aku dibesarkan;
ber·bu·al-bu·al v berbual (berkali-kali);
mem·bu·al·kan v mengeluarkan kepulan; mengeluarkan bergolong-golong: - asap rokok dr mulut;
bu·al·an n hal membualkan atau berbual; bual
source: kbbi3
2 omong kosong; cakap besar (kesombongan): geli hatiku mendengar -- mereka;
-- basung omong kosong; cakap sombong;
ber·bu·al v mengobrol; bercakap yg bukan-bukan (sombong): kalau sudah -, dia lupa akan waktu;
ber·bu·al-bu·al v berbual;
mem·bu·al v berbual;
mem·bu·al·kan v mengobrolkan; menyombongkan: ia selalu hendak - kepandaiannya;
bu·al·an n sesuatu yg dibualkan; omong kosong;
per·bu·al·an n perihal berbual;
pem·bu·al n orang yg suka membual
source: kbbi3
More Word(s)
berbual, berbual-bual, bercengkerama, berbincang-bincang, mengobrol, membualkan, melantamkan, membanggakan, membesar-besarkan, melagakkan, mengagakan, bualan, ocehan, kecap, igauan, membual, mengecap, merapik, mengada-ada, perbualan, pembual, pembohong, cerita,
Related Word(s)
berbual, berbual-bual, bualan, membual, membualkan, pembual, perbualan, bual,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore bual in SinonimKata.com >