Definisi 'curai'

Indonesian to Indonesian
verb
1 1 lepas; tercerai; terurai; 2 terang; nyata;
men·cu·rai·kan v 1 melepaskan dr ikatan; menguraikan; memaparkan: ia ~ kayu bakar; 2 menerangkan jelas-jelas: ia ~ hitungan itu kpd murid-muridnya;
cu·rai·an n hasil mencuraikan; uraian; paparan: ~ nya terang sekali
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore curai in SinonimKata.com >