Definisi 'harus'

Indonesian to Indonesian
adv
1 1 patut; 2 wajib; mesti (tidak boleh tidak): kalau dia tidak datang, kau -- menggantikannya;
meng·ha·rus·kan v mewajibkan; memandang perlu atau patut: kami ~ mereka tidur sebelum pukul sembilan;
ke·ha·rus·an n sesuatu yg harus dilakukan atau yg mesti terjadi: pemilikan kartu tanda penduduk merupakan suatu ~ bagi penduduk;
se·ha·rus·nya adv sepatutnya; semestinya; sepantasnya: kalau benar mencuri, sudah ~ dia dihukum
source: kbbi3

verb
2 boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan; jaiz; mubah: hal yg demikian itu hukumnya --
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore harus in SinonimKata.com >