Definisi 'ikal'

Indonesian to Indonesian
adjective
1 berkeluk-keluk atau mengombak (tt rambut): rambutnya -- , lebat, dan hitam;
-- mayang ikal spt mayang mekar;
meng·i·kal v menjadi ikal; menjadikan ikal;
ikal·an n 1 hasil (cara) mengikal; 2 Bot perbungaan uliran yg ruasnya pendek-pendek sehingga hampir tergelung
source: kbbi3
More Word(s)
mengikal, ikalan, berombak, berkerut, keriting,
Related Word(s)
ikalan, mengikal, ikal,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore ikal in SinonimKata.com >
More Word(s)
mengikal, ikalan, berombak, berkerut, keriting,
Related Word(s)
ikalan, mengikal, ikal,
Berdasar Huruf Depan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z