Definisi 'ikal'

Indonesian to Indonesian
adjective
1 berkeluk-keluk atau mengombak (tt rambut): rambutnya -- , lebat, dan hitam;
-- mayang ikal spt mayang mekar;
meng·i·kal v menjadi ikal; menjadikan ikal;
ikal·an n 1 hasil (cara) mengikal; 2 Bot perbungaan uliran yg ruasnya pendek-pendek sehingga hampir tergelung
source: kbbi3

Related Word(s)
ikalan, mengikal, ikal,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore ikal in SinonimKata.com >