Definisi 'khidmat'

Indonesian to Indonesian
adjective
1 1 hormat; takzim: kami mendengarkan pembacaan ayat suci Alquran dng --; 2 sedikit;
ber·khid·mat v 1 berbuat khidmat; bersopan-santun; 2 mengabdi kpd; setia kpd: ~ kpd tanah air adalah kewajiban setiap warga negara;
ke·khid·mat·an n 1 suasana (keadaan) hormat atau takzim; 2 perihal khidmat; perihal setia: dr tadi kita berbicara tt ~ , tetapi arti kata “khidmat” itu sendiri kita tidak tahu
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore khidmat in SinonimKata.com >