Definisi 'kusut'

Indonesian to Indonesian
adjective
1 1 tersimpul jalin-menjalin tidak keruan hingga sukar diuraikan (rambut, benang, dsb): rambutnya --; 2 kacau; tidak teratur: alas tempat tidur itu --; 3 ki rumit; rusuh, dan bingung (hati, pikiran, dsb): -- lah hatinya dan kacaulah pikirannya;
-- diselesaikan, keruh diperjernih, pb perselisihan hendaklah diselesaikan secara baik-baik; tak ada -- yg tak selesai, pb tidak ada perselisihan yg tidak dapat didamaikan;
-- hati gelisah; merasa susah dl hati; -- kasau sangat kusut; -- masai kusut kasau; -- mesut kusut sekali; -- muka muram; tidak gembira; -- murut kusut kasau; -- musut kusut kasau; -- pikiran bingung; susah hati; -- sarang tempua sangat kusut sehingga sukar diatasi (diselesaikan);
ber·ku·sut-ku·sut v berpakaian dan berambut kusut;
me·ngu·sut v menjadi kusut;
me·ngu·sut·kan v 1 membuat (menjadikan) kusut: ~ benang; 2 ki mengacaukan (pikiran dsb); merumitkan (perkara dsb): peristiwa itu ~ pikirannya; ~ perkara yg sudah hampir selesai;
ke·ku·sut·an n perihal yg kusut; kekacauan (pikiran); kekusutan (hati)
source: kbbi3
More Word(s)
berkusut-kusut, mengusut, mengusutkan, kekusutan, kesimpangsiuran, kompleksitas, kepelikan, kekeruhan, kerumitan, risau, serabutan, bingung, berantakan,
Related Word(s)
berkusut-kusut, kekusutan, mengusut, mengusutkan, kusut,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore kusut in SinonimKata.com >