Definisi 'lengah'

Indonesian to Indonesian
adjective
1 lalai; kurang perhatian; kurang berhati-hati; kurang awas: jangan -- bersepeda di tempat ramai; 2 v bermalas-malas: ia -- belajar; ia -- bekerja;
ber·le·ngah-le·ngah v 1 bermalas-malas; berlalai-lalai; 2 bersenang-senang hati (berbuat sesuatu untuk melupakan kesusahan yg dialami);
me·le·ngah 1 a meleng; tidak awas-awas; lalai: kita tidak boleh ~ barang sekejap pun; kalau Anda ~ sebentar saja, hilang kopormu; 2 v mempersenang; menghibur: ia bernyanyi untuk ~ hati yg lara; 3 v mengasuh anak supaya jangan menangis: ia disuruh ibunya ~ adiknya;
me·le·ngah-le·ngah v 1 menghibur-hibur (hati); menyenang-nyenangkan: ia bersiul-siul untuk ~ hatinya; 2 mengisi waktu yg terluang dng mengerjakan sesuatu; melengah waktu;
me·le·ngah·kan v 1 melalaikan; tidak mempedulikan; melupakan: ia selalu ~ pesan-pesanku; 2 menjadikan orang lengah (lalai, terlupa): maksudnya tiada lain hendak ~ perhatian kita;
mem·per·le·ngah v menjadikan lengah;
mem·per·le·ngah-le·ngah v melengahkan: jangan suka ~ kewajiban;
mem·per·le·ngah-le·ngah·kan v mencari sebab sehingga orang lupa pd persoalan pokok: jangan suka ~ kami;
ter·le·ngah 1 v terlalai; terlupa; tidak mengindahkan: ketika ~ sebentar, tasnya disambar pencopet; 2 a sangat asyik melakukan sesuatu hingga terlupa segala-galanya; terleka; terlena: krn ~ bermain kartu, tidak dilihatnya pencuri masuk ke dl rumah;
pe·le·ngah n 1 yg mempunyai sifat mudah sekali lengah; 2 yg dapat melengahkan;
~ hati penghibur hati; yg dapat menghibur hati; ~ waktu perintang-rintang waktu; pengisi waktu;
ke·le·ngah·an n 1 kelalaian; kealpaan: kebakaran itu akibat ~ penjaga malam; 2 keadaan menganggur (tidak berbuat apa-apa): ~ merupakan pangkal segala kejahatan
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore lengah in SinonimKata.com >