Definisi 'mulut'

Indonesian to Indonesian
noun
1 1 rongga di muka, tempat gigi dan lidah, untuk memasukkan makanan (pd manusia atau binatang); 2 ki lubang, liang, atau apa saja yg rupanya sbg mulut; bagian dr barang tempat masuknya sesuatu: -- bedil (senapan, meriam); -- gang; -- sumur; 3 ki cakap; perkataan: jangan percaya kpd -- orang; 4 Fis lubang untuk meluahkan zat alir;
-- bagai ekor ayam diembus, pb seseorang yg mulutnya tidak berhenti-henti berkata (tidak pernah diam, selalu saja bergerak-gerak); -- bajan boleh ditutup, -- manusia tidak, pb rahasia jangan terlalu lekas dipercayakan kpd orang krn mulut manusia tidak dapat ditutup; -- bau madu, pantat bawa sengat, pb mulut manis, tetapi hati busuk; -- disuapi pisang, pantat dikait dng onak ( -- manis hati berkait), pb manis perkataannya, tetapi jahat maksudnya; -- kamu, harimau kamu, pb keselamatan dan harga diri kita bergantung pd perkataan kita sendiri; -- kapuk dapat ditutup, -- orang tidak, pb rahasia jangan dipercayakan kpd orang lain; -- manis jangan percaya, lepas dr tangan jangan diharap, pb jangan percaya kpd orang yg manis perkataannya, barang atau uang yg dipinjamkan kpd orang yg bersifat demikian, tidak dapat diharapkan kembali lagi; -- manis mematahkan tulang, pb perkataan yg lemah lembut dapat menyebabkan orang lain tunduk (menurut); -- satu lidah bertopang, pb perkataan berbeda dng isi hati; -- telanjur (terdorong) emas tantangannya (padahannya), pb perkataan (janji) yg sudah diucapkan harus ditepati; gula di -- , ikan dl belanga, pb sudah dl kekuasaan kita; krn -- bisa binasa, pb mendapat celaka krn perkataannya; lain di -- , lain di hati, pb yg dikatakan berbeda dng isi hatinya; lepas dr -- harimau jatuh ke -- buaya, pb lepas dr bahaya yg besar, lalu jatuh ke dl bahaya yg lebih besar lagi; manis -- nya bercakap spt sa-utan manisan, di dl bagai empedu, pb mulut manis (perkataan yg manis-manis) biasanya berisi tipu semu di dalamnya; mu-rah di -- mahal di timbangan, pb mudah mengatakan, tetapi sukar melakukannya;
-- bawel mulut usil; -- berbisa ki suka mengeluarkan kata-kata yg pedas dan tajam; -- bergetah ki yg diucapkannya seringkali terbukti; -- bocor ki bocor mulut; -- buaya ki 1 ucapan yg belum tentu kebenarannya (krn diucapkan oleh penipu atau penjahat); 2 bahaya besar; kesulitan yg amat sangat; -- busuk napasnya berbau busuk; -- daun lubang (pori) kecil-kecil pd daun; -- gapil cerewet; gapil mulut; -- gatal ki selalu ingin bicara (terutama mencomel, mencela, mengata-ngatai); -- gawang lubang gawang; -- gunung lubang kepundan; kawah; -- harimau bahaya besar; kesulitan besar; -- kapuk lubang lumbung padi; -- kotor suka mengeluarkan perkataan yg tidak sopan; -- kulit lubang kecil-kecil pd kulit; -- kunci lubang kunci; -- manis ki lemah lembut dan sangat menarik hati tutur katanya; -- rambang ki banyak cakap; -- sungai muara sungai; -- usil suka membicarakan urusan orang lain; mulut bawel;
ber·mu·lut v 1 ada mulutnya; mempunyai mulut; memakai mulut, berlubang: meriamnya - panjang; 2 kas berkata; bercakap-cakap;
- di mulut orang, pb selalu meniru perkataan orang;
- asin yg dikatakannya selalu terbukti; - besar suka membual; - bocor banyak cakap; - gapil gapil mulut; - karung banyak makan; rakus; - manis berkata dng manis; - pinjaman suka berkata-kata tanpa menenggang perasaan orang; - rampus suka memaki-maki;
ber·mu·lut-mu·lut v kas bercakap-cakap: jangan suka - dng dia;
mu·lut-mu·lut·an n kas sebutan; percakapan: menjadi - orang
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore mulut in SinonimKata.com >