Definisi 'muncul'

Indonesian to Indonesian
verb
1 1 menyembul; keluar menampakkan diri: matahari -- dr balik awan; 2 timbul; terbit: ia selalu menjawab pertanyaan yg -- kemudian;
ber·mun·cul·an v muncul berturut-turut; muncul dl waktu yg hampir bersamaan: perusahaan bus malam kilat kian -;
me·mun·cul·kan v 1 menimbulkan; menerbitkan; menjadikan muncul: hal itu - gambaran seolah-olah negara itu negara netral; 2 menampakkan; menjadikan muncul (mementaskan dsb): dl pagelaran itu ia akan - kreasi barunya;
- diri menampakkan diri;
pe·mun·cul·an n proses, cara, perbuatan memunculkan: ini terbilang - keempat kalinya bagi aktris cilik itu;
ke·mun·cul·an n 1 perihal muncul; 2 kehadiran; kedatangan; keikutsertaan
source: kbbi3
More Word(s)
bermunculan, memunculkan, membentuk, memancarkan, mendirikan, mengangkat, memperkenalkan, menenggelamkan, pemunculan, kemunculan, kehadiran, kelahiran, kedatangan, tampak, berbentuk, membuntang, menjelma, tenggelam,
Related Word(s)
bermunculan, kemunculan, memunculkan, pemunculan, muncul,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore muncul in SinonimKata.com >