Definisi 'pintar'

Indonesian to Indonesian
adjective
1 1 pandai; cakap: ia termasuk anak yg -- di kelasnya; 2 cerdik; banyak akal: rupanya pencuri itu lebih -- dp polisi; 3 mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu): mereka sudah -- membuat baju sendiri;
ter·pin·tar a paling pintar (cakap, cerdik, mahir);
ke·pin·tar·an n 1 kepandaian; kecakapan: kelincahan dan ~ nya boleh diuji; 2 kecerdikan; 3 kemahiran: ~ nya membuat mainan anak-anak sudah terlihat sejak ia berumur lima belas tahun
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore pintar in SinonimKata.com >