Definisi 'proses'

Indonesian to Indonesian
noun
1 1 runtunan perubahan (peristiwa) dl perkembangan sesuatu: -- kemajuan sosial berjalan terus; -- kimia, reaksi kimia; -- penyakit; 2 rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yg menghasilkan produk; 3 perkara dl pengadilan: sedang dl -- pengadilan;
-- adiabatik Fis proses yg terjadi pd suatu sistem apabila selama berlangsungnya proses tidak ada panas (kalor) yg masuk atau keluar; -- bahasa Ling alat, bahan, dan prosedur yg dipakai manusia untuk menghasilkan bahasa; -- belajar tingkat dan fase yg dilalui anak atau sasaran didik dl mempelajari sesuatu; -- peradilan proses menyelesaikan pertentangan pendapat melalui tuntutan hukum; -- sosial proses pengaruh timbal balik antara pelbagai bidang kehidupan; -- verbal berita acara (laporan mengenai suatu perkara, yaitu waktu terjadinya, tempat terjadinya, keterangan, dan petunjuk lain);
ber·pro·ses v mengalami (mempunyai) proses: pengawasan dng mekanisme komputer bisa ~ cepat dl mengetahui segala angka (data);
mem·pro·ses v menyediakan (membuat, menyempurnakan, dsb) barang melalui berbagai proses: dl ~ perkara, barang-barang bukti harus dijaga baik-baik jangan sampai hilang dan rusak;
pem·ro·ses n 1 yg memproses; 2 alat untuk memproses;
pem·ro·ses·an n 1 proses, cara, perbuatan memproses; 2 tindakan memproses (dl pengadilan): penangkapan ikan telah maju dng pesat berkat adanya perbaikan dl cara penangkapan, ~ , dan pengangkatan
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore proses in SinonimKata.com >