Definisi 'rekan'

Indonesian to Indonesian
ark n
1 tempat orang berjual beli bermacam-macam barang dagangan (spt hasil bumi, timah, kerajinan tangan); pekan: lokasi ini sangat baik untuk --
source: kbbi3
noun
2 1 teman (sekerja); 2 kawan sepersekutuan; samasama anggota perseroan;
be·re·kan v bersekutu; berserikat; bersama-sama berusaha (berniaga);
me·re·kan v berekan;
re·kan·an v orang yg mempunyai hubungan timbal balik dl dunia usaha atau dagang; nasabah usaha
source: kbbi3
More Word(s)
berekan, berteman, bersahabat, bersekutu, berkongsi, berserikat, bermusuhan, merekan, rekanan, pekan, taulan, kawan, sahabat, teman, musuh,
Related Word(s)
berekan, merekan, rekanan, rekan,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore rekan in SinonimKata.com >
More Word(s)
berekan, berteman, bersahabat, bersekutu, berkongsi, berserikat, bermusuhan, merekan, rekanan, pekan, taulan, kawan, sahabat, teman, musuh,
Related Word(s)
berekan, merekan, rekanan, rekan,
Berdasar Huruf Depan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z