Definisi 'ringan'

Indonesian to Indonesian
adjective
1 1 dapat diangkat dng mudah; sedikit bobotnya; enteng: kayu ini --; 2 ki tidak membahayakan; tidak parah: lima orang luka --; 3 ki mudah dikerjakan: pekerjaan itu -- sekali; 4 ki sedikit (tidak besar) jumlahnya: pajaknya --; 5 ki sebentar (tidak lama): hukumannya -- , tidak berat;
berat sama dipikul, -- sama dijinjing, pb bersama-sama dl suka dan duka; berat sepikul, -- sejinjing, pb bersama- sama dl suka dan duka;
-- kaki suka datang (mengunjungi, melawat, dsb); -- kepala mudah mengerti; mudah menangkap pelajaran; -- langkah sudi datang berkunjung; -- lidah 1 peramah; suka bercakap-cakap; fasih berkata-kata; 2 suka cerewet (bawel, banyak mulut); -- mulut ringan lidah; -- tangan 1 suka menolong (membantu); lekas berbuat sesuatu; 2 suka memukul; -- tulang giat bekerja; tangkas; cekatan; terampil;
me·ri·ngan·kan v 1 menjadikan ringan: bantuan Anda benar-benar ~ pekerjaan saya; 2 menganggap ringan (mudah dsb): kerjakanlah dulu jangan ~ begitu saja;
pe·ri·ngan·an n proses, cara, perbuatan meringankan: ~ itu betul-betul menggembirakan kami;
mem·pe·ri·ngan·kan v menjadikan lebih ringan: adanya pegawai baru sangat ~ tugas saya;
ke·ri·ngan·an v 1 pengurangan beban (tanggungan, tugas, dsb): mohon ~ dl pembayaran pajak; 2 sangat ringan
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore ringan in SinonimKata.com >