Definisi 'sedekah'

Indonesian to Indonesian
noun
1 1 pemberian sesuatu kpd fakir miskin atau yg berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dng kemampuan pemberi; derma; 2 selamatan; kenduri: -- arwah; -- kubur; 3 makanan (bunga-bunga dsb) yg disajikan kpd orang halus (roh penunggu dsb);
-- arwah sedekah yg diadakan untuk menghormati dan mendoakan orang yg meninggal; -- bumi selamatan yg diadakan sesudah panen (memotong padi) sbg tanda bersyukur; -- kubur selamatan pd ketika menguburkan mayat; -- rebutan 1 sedekah yg diperebutkan oleh orang banyak; 2 perlombaan memanjat bambu atau batang pinang yg dilumuri dng lemak untuk mengambil sedekah berupa barang-barang hadiah yg digantungkan di puncaknya;
ber·se·de·kah v 1 memberi sedekah; berderma; 2 berkenduri; berselamatan;
me·nye·de·kahi v 1 memberi sedekah kpd; menderma: tiap hari Jumat Ibu selalu - para pengemis; 2 mengadakan selamatan untuk: uang itu disediakan untuk - anaknya;
me·nye·de·kah·kan v memberi sesuatu sbg sedekah; mendermakan
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore sedekah in SinonimKata.com >