Definisi 'silap'

Indonesian to Indonesian
?
1 silap --> khilaf
source: kbbi3

adjective
2 1 salah penglihatan (penglihatan atau perasaannya berlainan dng keadaan sebenarnya); 2 kl silap mata; sulap;
-- mata pecah kepala, pb kalau kurang penjagaan dl suatu pekerjaan yg berbahaya, binasalah akhirnya;
-- hati tidak ingat apa-apa lagi (krn sangat marah, kalah berjudi, dsb); terlupa: ketika itu saya sedang -- hati; -- mata 1 salah penglihatan; 2 silau; 3 tidak sadar; 4 kurang hati-hati; 5 sulap;
ber·si·lap v bermain sulap;
me·nyi·lap v 1 menyebabkan silap (salah penglihatan); 2 ki mengelabui mata; menipu;
pe·nyi·lap n 1 tukang sulap; 2 penipu
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore silap in SinonimKata.com >