Definisi 'sunah'

Indonesian to Indonesian
noun
1 1 jalan yg biasa ditempuh; kebiasaan; 2 Isl aturan agama yg didasarkan atas segala apa yg dinukilkan dr Nabi Muhammad saw., baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yg tidak pernah ditinggalkannya; hadis; 3 perbuatan yg apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa: ia rajin berpuasa -- setiap hari Senin dan Kamis;
-- nabi sunah rasul; -- rasul sunah yg dinukilkan dr rasul;
me·nyu·nah·kan v 1 menjadikan amal perbuatan yg bersifat sunah; 2 menganjurkan;
di·su·nah·kan v dianjurkan mengerjakan(nya), (tetapi tidak diwajibkan); disunatkan: - salat berjamaah di masjid
source: kbbi3

Related Word(s)
disunahkan, menyunahkan, sunah,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore sunah in SinonimKata.com >