Definisi 'talak'

Indonesian to Indonesian
n Isl
1 perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan;
bercerai sudah, -- tidak, pb sudah berpisah, tetapi belum sah diceraikan;
-- bain talak tiga; -- dua pernyataan talak yg dijatuhkan sebanyak dua kali dan memungkinkan atas suami rujuk kpd istri sebelum selesai idah; -- satu pernyataan talak yg dijatuhkan sebanyak satu kali dan memungkinkan suami rujuk kpd istri sebelum selesai idah; -- tiga perceraian yg tidak boleh rujuk lagi kecuali jika bekas istri pernah nikah dng orang lain dan kemudian diceraikan (tidak dapat dijatuhkan tiga kali berturut-turut atau dijatuhkan sekaligus);
me·na·lak v menceraikan istri; menjatuhkan talak
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore talak in SinonimKata.com >