Definisi 'tunjuk'

Indonesian to Indonesian
verb
1 1 cak menunjuk(kan): -- diri; -- muka; 2 telunjuk: -- lurus, kelingking berkait;
-- diri tunjuk muka; -- hidung langsung mengatakan siapa orang yg dicari (yg dicurigai); -- muka memperlihatkan diri (muka), msl menghadap orang besar dsb; -- perasaan ark demonstrasi; unjuk rasa;
ber·tun·juk-tun·juk·an v 1 saling menunjuk (dng jari); 2 saling menuduh; saling menyalahkan;
me·nun·juk v 1 mengacungkan jari telunjuk ke ...: orang itu yg kucari, katanya sambil ~ ke arah anak laki-laki berbaju kumal itu; 2 memberi tahu dng sesuatu yg diarahkan ke ...: gambar itu ~ ke arah tempat yg hendak dituju; 3 mengacungkan jari telunjuk ke atas: siapa yg tahu jawabannya hendaklah ~; 4 menentukan (siapa-siapa yg diberi tugas, dipilih, diangkat, dsb): Bu Guru ~ anak terpandai di kelas sbg ketua kelas; 5 menyatakan (sesuatu); mengingatkan dng menyebut bukti (pasal, aturan, surat, dsb): ia ~ Pasal 15 sbg dasar tindakannya itu;
tun·juk-me·nun·juk v bertunjuk-tunjukan; saling menunjuk;
me·nun·juki v memberi tahu (bagaimana melakukannya dsb); memberi petunjuk; menasihati: pd saat itu seakan-akan ada suara gaib yg ~ dia;
me·nun·juk·kan v 1 memperlihatkan; menyatakan; menerangkan (dng bukti dsb); menandakan (bahwa ...): ~ kekuasaannya; 2 memberi tahu (tt sesuatu): mudah-mudahan Tuhan ~ jalan yg benar;
~ belangnya ki memperlihatkan sifat (keadaan, maksud) buruknya; ~ bulu ki memperlihatkan keadaan (sifat, keyakinan, dsb); ~ diri memperlihatkan diri (muka) spt menghadap kpd pembesar; ~ gigi memperlihatkan kekuasaan (keberanian, kebolehan); ~ muka menunjukkan diri; ~ perasaan memperlihatkan perasaan tidak senang; berunjuk rasa; berdemonstrasi;
per·tun·juk n petunjuk;
per·tun·juk·an n 1 sesuatu yg dipertunjukkan; tontonan (bioskop, wayang, dsb); 2 pameran (barang-barang);
~ perasaan unjuk rasa; demonstrasi;
mem·per·tun·juk·kan v 1 memperlihatkan tontonan; mempertontonkan (gambar hidup, sandiwara, tari-tarian); 2 memperlihatkan (mendemonstrasikan) kepandaian (ilmu kekebalan dsb); 3 memamerkan (lukisan, barang-barang, dsb);
pe·tun·juk n 1 sesuatu (tanda, isyarat) untuk menunjukkan, memberi tahu, dsb: lampu-lampu di lapangan itu dipakai sbg ~ pesawat terbang yg akan mendarat pd malam hari; 2 ketentuan yg memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan; nasihat; 3 ajaran: mendapat ~ dr Tuhan; 4 tuntunan; ilham;
~ arah angin alat berbentuk anak panah, bersirip, dan dapat berputar pd sumbu yg tegak lurus pd batang anak panah itu, untuk mengetahui arah angin; ~ operasional petunjuk dl melaksanakan rencana yg telah dikembangkan di lapangan; ~ pelaksanaan ketentuan yg patut diturut dl melaksanakan (menjalankan) sesuatu;
pe·nun·juk n 1 alat untuk menunjuk(kan): mercu suar sbg ~ arah bagi kapal laut di tengah-tengah kegelapan; 2 orang yg menunjuk(kan): ~ jalan;
~ ekologi tumbuh-tumbuhan atau hewan yg dapat digunakan sbg petunjuk untuk keadaan lingkungan tertentu; ~ jalan 1 orang yg menunjukkan jalan; 2 rambu-rambu (tanda) yg ada di pinggir jalan sbg bentuk jalan, arah jalan, kecepatan kendaraan yg harus dijalankan, dsb; 3 mualim; pemandu;
pe·nun·juk·an n proses, cara, perbuatan menunjuk
source: kbbi3
More Word(s)
bertunjuk-tunjukan, mempertunjukkan, memamerkan, mempresentasikan, menayangkan, mempersaksikan, mempergelarkan, menunjuk, menunjuki, menunjukkan, menyuratkan, mengekspos, mengungkapkan, menyatakan, mengisyaratkan, penunjuk, indikator, penanda, indeks, penunjukan, penetapan, pemilihan, pelantikan, pengangkatan, pertunjuk, pertunjukan, ekshibisi, demonstrasi, tontonan, atraksi, petunjuk, patokan, bahan, tuntunan, tip, bimbingan, tunjuk-menunjuk, memilih, menentukan, mengangkat, tuding, merujuk,
Related Word(s)
bertunjuk-tunjukan, mempertunjukkan, menunjuk, menunjuki, menunjukkan, penunjuk, penunjukan, pertunjuk, pertunjukan, petunjuk, tunjuk-menunjuk, tunjuk,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore tunjuk in SinonimKata.com >