Definisi 'pumpunan'

Indonesian to Indonesian
noun
1 tempat berhimpun atau tempat untuk mengumpulkan;
source: kbbi3
2 kumpulan; himpunan;
source: kbbi3
More Word(s)
pumpun, menampung, menghimpun, merampai, merangkum, mengumpulkan, gabungan, rampai, sentral, pusat, kumpulan,
Related Word(s)
pumpun, berpumpun, memumpun, pumpunan, terpumpun,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore pumpunan in SinonimKata.com >
More Word(s)
pumpun, menampung, menghimpun, merampai, merangkum, mengumpulkan, gabungan, rampai, sentral, pusat, kumpulan,
Related Word(s)
pumpun, berpumpun, memumpun, pumpunan, terpumpun,
Berdasar Huruf Depan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z