Definisi 'bersahaja'

Indonesian to Indonesian
adjective
1 sederhana; tidak berlebih-lebihan: orang desa itu hidupnya -;
source: kbbi3
More Word(s)
sahaja, seadanya, sebenarnya, sewajarnya, sengaja, sesungguhnya, lugas, jamak, wajar, konvensional,
Related Word(s)
sahaja, bersahaja, menyahaja, menyahajakan, mempersahajakan, kesahajaan,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore bersahaja in SinonimKata.com >