Definisi 'jaga'

Indonesian to Indonesian
verb
1 1 bangun; tidak tidur: -- atau tidurkah orang itu?; -- dr tidur, terbangun; 2 berkawal atau bertugas menjaga keselamatan dan keamanan; piket;
ber·ja·ga v 1 bertugas menjaga (menunggui orang sakit dsb): besok malam aku mendapat giliran ~ di rumah sakit; 2 tidak tidur pd malam hari; bergadang: semalaman ia ~ sehingga di sekolah mengantuk; 3 bersiap-siap; waspada: pasukan kita telah siap dan ~ menghadapi segala kemungkinan;
ber·ja·ga-ja·ga v 1 tidak tidur semalam suntuk: zaman dahulu apabila raja mengawinkan anaknya, orang ~ empat puluh malam lamanya; 2 bersiap-siap; bersiap sedia; berawas-awas; berhati-hati: krn ujian sudah dekat, kamu sebaiknya ~;
men·ja·ga v 1 menunggui (supaya selamat atau tidak ada gangguan): mereka selalu ~ kampungnya dng baik; 2 mengiringi untuk melindungi dr bahaya; mengawal: ajudan itu selalu ~ atasannya; 3 mengasuh (mengawasi anak kecil); 4 mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya; mencegah (bahaya, kesukaran, kerugian): tugas mereka ialah ~ bahaya api; 5 mempertahankan keselamatan (orang, barang, dsb): pemerintah memperkuat pasukan yg ~ pantai; 6 mengikhtiarkan (supaya); mengurus (supaya): kita harus ~ agar pemasukan tidak lebih besar dp pengeluaran; 7 memeliharakan; merawat: ia ~ baik-baik neneknya yg sakit;
~ diri bertindak hati-hati agar tidak mendapat kesulitan; ~ hati menenggang perasaan; ~ langkah menjaga diri; ~ mata bertindak hati-hati dng tidak memperhatikan hal-hal yg tidak patut dilihat; ~ mulut berbicara hati-hati agar tidak menyakitkan hati orang lain; ~ telinga bertindak hati-hati dng tidak mendengarkan hal-hal yg tidak patut didengar;
men·ja·ga·kan v membangunkan (dr tidur): setiap pagi dia ~ adiknya agar tidak kesiangan pergi ke sekolah;
ter·ja·ga v 1 terbangun dr tidur: tengah malam aku ~ krn mendengar lolong anjing yg sangat menyayat itu; 2 terpelihara; terawat: kebun itu ~ dng baik; 3 dapat (dipertahankan): daerah strategis itu tidak ~ lagi oleh pasukan yg kecil jumlahnya; 4 terlindungi: bibit tanaman itu ~ dr panas matahari;
pen·ja·ga n 1 orang yg bertugas menjaga; 2 penunggu (hantu atau roh yg menunggu atau mendiami suatu tempat): pohon beringin tua itu ada ~ nya;
~ garis Olr orang yg ditugasi mengawasi apakah bola jatuh di dalam atau di luar garis permainan; ~ gawang pemain sepak bola yg bertugas menjaga gawang; kiper; ~ udara penjaga yg ditempatkan untuk memberi peringatan apabila pesawat terbang musuh mendekat;
pen·ja·ga·an n 1 proses, cara, perbuatan menjaga; 2 pemeliharaan: ~ tanaman itu dilakukan dng sungguh-sungguh; 3 pengawasan: ~ daerah pantai dilakukan oleh satuan polisi perairan;
~ tempur penjagaan yg bersistem dan terus-menerus di daerah pertempuran untuk mendapatkan yg tepat pd waktunya guna melakukan operasi;
ke·ja·ga-ja·ga·an v tidak dapat tidur semalam-malaman
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore jaga in SinonimKata.com >