Definisi 'kaul'

Indonesian to Indonesian
Ar n
1 1 ujaran; perkataan; 2 niat yg diucapkan sbg janji untuk melakukan sesuatu jika permintaanya dikabulkan dsb; nazar: ia mengadakan selamatan untuk membayar (melepas) --; 3 ark janji yg diikrarkan teguh-teguh; 4 Isl fatwa;
-- jadid fatwa Imam Syafii waktu menetap di Mesir; -- kadim fatwa Imam Syafii waktu berada di Irak sebelum menetap di Mesir;
ber·ka·ul v berjanji hendak melakukan sesuatu (jika permintaannya dikabulkan dsb); bernazar: ia ~ hendak bersedekah ke panti asuhan kalau anaknya sembuh;
me·nga·ul·kan v mengucapkan kaul; menazarkan;
ka·ul·an v 1 membayar (melepas) kaul; 2 ki bergembira (berpesta dsb) krn maksud tercapai
source: kbbi3

noun
2 bulu atau miang halus yg terdapat pd pelepah pohon enau; rabuk
source: kbbi3

Related Word(s)
berkaul, kaulan, mengaulkan, kaul,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore kaul in SinonimKata.com >