Definisi 'kongsi'

Indonesian to Indonesian
noun
1 1 persekutuan dagang; perseroan; 2 perkumpulan; 3 kantor tuan tanah;
ber·kong·si v 1 mengadakan persekutuan dagang (dng); 2 bersekutu; berkomplot;
kong·si·an ark n pajak tanah bagi pengguna tanah partikelir;
per·kong·si·an n 1 persekutuan (dagang); perseroan; 2 perihal berkongsi
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore kongsi in SinonimKata.com >