Definisi 'sekutu'

Indonesian to Indonesian
noun
1 1 peserta pd suatu perusahaan dsb; rekanan: dl kongsi itu ia menjadi -- bekerja; 2 kawan (yg ikut berserikat): kaum (negara-negara) --; 3 serikat; gabungan; federasi: bentuk pemerintahan negara -- berlainan dng negara kesatuan;
ber·se·ku·tu v 1 berekanan (dng); berkawanan (dng); menggabungkan diri (dng): dua maskapai besar telah - untuk mengusahakan tambang minyak itu; 2 berserikat (dng); menggabungkan diri (dng): negara itu tetap netral, tidak mau - dng negara-negara tetangganya; 3 berkomplot; bersekongkol: bukan tidak mungkin di antara mereka ada yg - dl penyelundupan; 4 merupakan himpunan (persekutuan): manusia adalah makhluk yg -;
me·nye·ku·tui v mengawani (dl melakukan suatu usaha); membantu (menolong) sbg sekutu;
me·nye·ku·tu·kan v menjadikan sekutu; menganggap sbg sekutu atau sbg bersekutu;
per·se·ku·tu·an n 1 hal bersekutu; persatuan; perhimpunan; ikatan (orang-orang yg sama kepentingannya); 2 perseroan dagang; kongsi; maskapai; 3 perserikatan (negara-negara)
source: kbbi3


Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore sekutu in SinonimKata.com >