Definisi 'sekutu'

Indonesian to Indonesian
noun
1 1 peserta pd suatu perusahaan dsb; rekanan: dl kongsi itu ia menjadi -- bekerja; 2 kawan (yg ikut berserikat): kaum (negara-negara) --; 3 serikat; gabungan; federasi: bentuk pemerintahan negara -- berlainan dng negara kesatuan;
ber·se·ku·tu v 1 berekanan (dng); berkawanan (dng); menggabungkan diri (dng): dua maskapai besar telah - untuk mengusahakan tambang minyak itu; 2 berserikat (dng); menggabungkan diri (dng): negara itu tetap netral, tidak mau - dng negara-negara tetangganya; 3 berkomplot; bersekongkol: bukan tidak mungkin di antara mereka ada yg - dl penyelundupan; 4 merupakan himpunan (persekutuan): manusia adalah makhluk yg -;
me·nye·ku·tui v mengawani (dl melakukan suatu usaha); membantu (menolong) sbg sekutu;
me·nye·ku·tu·kan v menjadikan sekutu; menganggap sbg sekutu atau sbg bersekutu;
per·se·ku·tu·an n 1 hal bersekutu; persatuan; perhimpunan; ikatan (orang-orang yg sama kepentingannya); 2 perseroan dagang; kongsi; maskapai; 3 perserikatan (negara-negara)
source: kbbi3
More Word(s)
bersekutu, berkolaborasi, berkongsi, bermitra, bergabung, bermusuhan, menyekutui, mengawani, menemani, menyekutukan, menggabungkan, menyatukan, mengelompokkan, mengumpulkan, persekutuan, maskapai, konspirasi, kongsi, kongregasi, persatuan, permusuhan, kolaborator, serikat, kawan, konco, firma, musuh,
Related Word(s)
bersekutu, menyekutui, menyekutukan, persekutuan, sekutu,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore sekutu in SinonimKata.com >