Definisi 'tukar'

Indonesian to Indonesian
v cak
1 bertukar; berganti;
-- bangun bertukar tanah dan bangunan dng tanah dan bangunan di tempat lain yg sesuai harganya; -- barang sistem perdagangan dng menggunakan barang atau benda sbg alat tukar untuk barang atau benda yg dibeli atau dijual; -- cincin saling memberi cincin kawin ketika meresmikan pertunangan; -- guling tukar lalu; -- lalu bertukar barang dng tidak menambah uang; -- pakai bertukar dl pemakaian (pakaian, kendaraan, dsb); -- tambah bertukar barang dng memberi tambahan uang;
ber·tu·kar v 1 beroleh sesuatu dng memberikan sesuatu; bergantian memberi sesuatu diganti dng sesuatu yg lain, spt seseorang memberikan sesuatu kpd seseorang lain yg memberikan sesuatu sbg gantinya: barang ~ dng uang, barang diganti dng uang; 2 berubah (dr atau menjadi yg lain); bersilih (bulu, kulit, dsb): siang ~ dng malam, siang berubah menjadi malam; 3 berpindah (dr kendaraan yg satu ke kendaraan yg lain): dr kota C kami ~ bus yg menuju kota D;
seiring ~ jalan, seia ~ sebut, pb
kedua pihak semaksud dan sepaham, tetapi berlain cara melaksanakannya;
~ adat 1 berganti adat; 2 ki berubah adatnya (tidak sbg biasanya); ~ akal gila; ~ baju berganti baju (pakaian); ~ bulu 1 bersilih bulu (bulunya berganti dng yg lain); 2 ki berubah keyakinan (pendapat, pendirian); ~ haluan berganti haluan (arah, tujuan); ~ hati lain di mulut, lain di hati; ~ jalan 1 berlainan jalan; 2 berselisih jalan; menempuh jalan masing-masing; ~ kecek bertukar pokok pembicaraan; ~ kereta berpindah ke kereta yg lain; ~ kulit 1 bersilih kulit; berganti kulit (spt ular); 2 ki berubah keyakinan; ~ lalu tukar lalu; ~ pakaian bertukar baju; ~ pandang saling memandang; ~ pikiran 1 berbahas (saling mengutarakan pendapat); berdiskusi; 2 berubah pendapat (keyakinan dsb); ~ ranjang kawin lagi; ~ sebut berlain-lainan perkataannya (pendapatnya); ~ tempat yg satu berpindah ke tempat yg lain dan sebaliknya;
ber·tu·kar-tu·kar v bertukar berkali-kali; berganti-ganti;
ber·tu·kar·an v saling bertukar;
ber·tu·kar-tu·kar·an v saling bertukar; saling memberi sesuatu: ~ mahasiswa; ~ hasil bumi;
me·nu·kar v 1 mengganti (dng yg lain); menyilih; mengubah (nama dsb); memindahkan (tempat dsb): Pemerintah berusaha ~ nama jalan yg ada dng nama pahlawan; ~ mobil lama dng mobil baru; 2 Mk berbelanja; membeli-beli: ia hendak ~ ke pasar;
~ selera mengecap masakan lain dr yg biasa dimakan; sehari-hari;
tu·kar-me·nu·kar v saling menukar; bertukaran;
me·nu·kari v menukar sesuatu dng yg lain sbg pengganti; memberi sesuatu untuk pengganti;
me·nu·kar·kan v memberikan sesuatu supaya diganti dng yg lain: ia terpaksa ~ obat itu ke apotek;
ter·tu·kar v ditukar dng tidak sengaja;
per·tu·kar·an n perbuatan (hal dsb) bertukar atau mempertukarkan; pergantian, peralihan, dsb: ~ iklim; ~ pikiran; ~ hasil bumi dng hasil industri;
mem·per·tu·kar·kan v 1 menukarkan; 2 membiarkan (menjadikan) bertukar yg satu dng yg lain: sesudah selesai, suruhlah anak-anak ~ pekerjaan mereka;
pe·nu·kar n 1 orang yg menukar(kan): ~ uang, orang yg menukar(kan) uang; 2 alat untuk menukar: mata uang peso merupakan ~ yg sah di Filipina;
pe·nu·kar·an n proses, cara, perbuatan menukar (menukari, menukarkan); penggantian
source: kbbi3
More Word(s)
bertukar, berpindah, bersalin, bergeser, berubah, beralih, bertukar-tukar, berganti-ganti, gonta-ganti, bertukar-tukaran, bertukaran, bergiliran, mempertukarkan, menukar, menyalin, membeli, membelokkan, mengganti, menukari, menukarkan, penukar, pengubah, pengganti, penukaran, substitusi, pengalihan, penggantian, pengubahan, pertukaran, perputaran, peralihan, pergantian, pergeseran, perpindahan, tertukar, tukar-menukar, ganti, silih, ubah, salin,
Related Word(s)
bertukar, bertukar-tukar, bertukaran, bertukar-tukaran, menukar, tukar-menukar, menukari, menukarkan, tertukar, pertukaran, mempertukarkan, penukar, penukaran, tukar,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore tukar in SinonimKata.com >