Definisi 'penukaran'

Indonesian to Indonesian
noun
1 proses, cara, perbuatan menukar (menukari, menukarkan); penggantian
source: kbbi3
More Word(s)
tukar, ubah, salin, silih, ganti, pengubahan, penyilihan, penggantian, pengalihan,
Related Word(s)
tukar, bertukar, bertukar-tukar, bertukaran, bertukar-tukaran, menukar, tukar-menukar, menukari, menukarkan, tertukar, pertukaran, mempertukarkan, penukar, penukaran,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore penukaran in SinonimKata.com >